GDAL
OGRGeomFieldDefn Member List

This is the complete list of members for OGRGeomFieldDefn, including all inherited members.

GetNameRef()OGRGeomFieldDefninline
GetSpatialRef()OGRGeomFieldDefnvirtual
GetType() const OGRGeomFieldDefninline
IsIgnored() const OGRGeomFieldDefninline
IsNullable() const OGRGeomFieldDefninline
IsSame(OGRGeomFieldDefn *)OGRGeomFieldDefn
OGRGeomFieldDefn(const char *pszNameIn, OGRwkbGeometryType eGeomTypeIn)OGRGeomFieldDefn
OGRGeomFieldDefn(OGRGeomFieldDefn *)OGRGeomFieldDefnexplicit
SetIgnored(int bIgnoreIn)OGRGeomFieldDefninline
SetName(const char *)OGRGeomFieldDefn
SetNullable(int bNullableIn)OGRGeomFieldDefninline
SetSpatialRef(OGRSpatialReference *poSRSIn)OGRGeomFieldDefn
SetType(OGRwkbGeometryType eTypeIn)OGRGeomFieldDefn
~OGRGeomFieldDefn() (defined in OGRGeomFieldDefn)OGRGeomFieldDefnvirtual

Generated for GDAL by doxygen 1.8.8.